Språk och förtroende

Man kan ju tycka att om man som företag erbjuder en tjänst där kunden ska teckna sig för ett abonnemang, då bör man koncentrera sig en aning på att inge förtroende. Om inte annat för att kunden ska känna en trygghet i att man ingår en affärsuppgörelse med ett seriöst företag man kan lita på.