Arv, kultur eller genetik?

Hur kommer det sig att svensken är så benägen att vända sig till staten för att lösa konflikter, slippa ansvar och reglera saker som rimligtvis borde gå att lösa i familjen?