Om mod

Det är 40 år sedan två idrottsutövare trotsade Internationella Olympiska Kommitténs regler och höjde nävarna mot skyn. Tommie Smith och John Carlos skrev in sig i idrottshistorien, inte för sina prestationer på arenan utan för sitt mod.