brott

Handling och effekt

Kaosteorin brukar beskrivas med att “en fjärils vingslag i Brasilien kan orsaka en tornado i Texas”, att handlingar kan få följer som inte gick att förutse. Vid ett par tillfällen den senaste tiden har det blivit den typen av effekter, där polisers agerande har lett till att folk har avlidit. En man som beskrivs av …

Handling och effekt Läs mer »