Shin-ken Media

Vad är Shin-ken Media?

Shin-ken Media grundades våren 2002 och håller till en bit utanför Stockholm. Företagets främsta verksamhetsområde är att medverka vid utvecklandet av produktioner främst inom print- och internetmedier. Tonvikten ligger på redaktionellt material som målgruppsanpassas för att bäst vända sig till sina respektive målgrupper.

Vi kan även agera innehållsleverantör och producera redaktionellt material på frilansbasis eller enligt avtal. Produktionen omfattar både egenproducerat material och översättningsarbeten inom svenska och engelska. De huvudsakliga områdena handlar om dator, IT och elektronik för hemmamarknaden. Det är däremot, som det så populärt heter, inte hugget i sten.

Vi ägnar oss även åt en del webbutveckling i mindre skala, främst riktat mot privatpersoner, små företag och organisationer.

Tidigare ägnade vi oss även åt datorarbeten i form av datorreparationer samt nätverk- och serverarbeten, men den verksamheten ligger sedan en tid tillbaka på is. Detsamma gäller utbildningsuppdrag inom datorområdet samt föredrag om svenska språket och dess användning i journalistiskt arbete.

Vad betyder Shin-ken?

Shin-ken betyder ordagrant ”riktiga svärd ” och är en japansk term som används för att beskriva ett japanskt svärd som är skarpslipat och används vid strid, i motsats till de som oslipade svärden och svärd av trä som används vid träning.

”Shinken” används även i modern japanska språket att betyda ”att göra något på största allvar”, vilket speglar företagets inställning till sina uppdrag.


Kontakta redaktionen

[contact-form 1 ”Kontaktformulär 1”]