Ur led är tiden

Eller rättare sagt, risken är att tiden inte bara kommer att vara ur led utan drabbas av ett komplett benbrott. Det har givetvis att göra med sommar- och normaltid, och att det nu ska bli förändring på detta. Enkelt uttryckt så har EU-parlamentet röstat för att ställa sig bakom en slopad tidsomställning mellan vinter och sommar, och nu har varje land två år på sig att avgöra huruvida man vill behålla vintertid eller sommartid året om.

Personligen bryr jag mig inte om att tidsomställningen slopas, och jag bryr mig ännu mindre om ifall vi kommer att ha permanent sommar- eller normaltid. Det jag tycker är komplett vansinnigt är att låta länderna välja själva eftersom det kan bli komplett kaos.

Låt oss titta på den här kartan ett ögonblick.

Lite ordning på torpet i alla fall.

Med normaltid så har Sverige GMT +1 (Greenwich Mean Time) och med sommartid GMT +2 eftersom tidszonerna utgår från observatoriet i Greenwich i England. Därför har exempelvis Sverige och Polen +1 på kartan, medan Finland och Lettland +2 eftersom de ligger en tidszon längre österut. Så långt är ju allt ganska enkelt, eller hur?

Nu krattar vi i manegen för att länderna väljer själva.

Lås oss säga att Sverige väljer normaltid och får +1 medan Finland väljer sommartid och får +3, då kommer det att skilja två timmar mellan länderna trots att vi ligger i angränsande tidszoner.

Sedan väljer Polen också sommartid och får +2 och Lettland normaltid och får +2 så de har samma tid trots att de ligger i tidszonerna bredvid varandra.

Det blir ännu knäppare när vi upptäcker att det skiljer en timma mellan Finland och Lettland trots att de ligger i samma tidszon, på samma sätt som det skiljer en timma mellan Sverige och Polen fast vi ligger i samma tidszon. Plötsligt kan Sverige dessutom få samma tid som Irland om de väljer sommartid. Till och med tidsresenärer kommer att krafsa sig i frisyren och åka vilse.

När nu EU-parlamentet avskaffar tidsomställningen, då kunde ju slapphäckarna dessutom ha bestämt vilket tid det är som ska gälla. Varför inte göra det enkelt och välja normaltid eftersom det är just normaltid?