Det man inte vet…

Det man inte vet har man inte ont av. Det är ganska många som skriver under på det, och föredrar okunskap framför skuldkänslor över att maten skulle vara onyttig. Det är för mig ett väldigt konstigt förhållningssätt, eftersom något upphör inte att vara skadligt bara för att jag inte vet att det är det. För att hårdra det lite: arsenik blir inte mindre giftigt bara för att jag inte vet att jag äter det…

I ett experiment lät forskarna konsumenter välja om de ville ta del av informationen om hälsa och miljö innan de provade olika produkter. Mer än hälften av konsumenterna valde att inte ta del av hälsoinformation om exempelvis kaloriinnehåll och miljöinformation om koldioxidutsläpp.
– De som valde bort informationen konsumerade också signifikant fler kalorier och valde i betydligt lägre utsträckning att klimatkompensera än konsumenter som fick informationen. Konsumenternas beteende var med andra ord strategiskt, säger Linda Thunström, nationalekonom på University of Wyoming och medförfattare till rapporten.

Källa: Foodmonitor