Som på räls?

Snart är det vinter igen, och SJ pekar på Trafikverket som pekar på politikerna som pekar på varandra. Alla skyller ifrån sig, men faktum kvarstår (rättare sagt är det tågen som står kvar): Avregleringen har inte gått så bra, kan man väl säga.

De senaste två åren har statistiken över tågens punktlighet sjunkit kraftigt. Under åren 2005-2009 låg punktligheten på runt 90 procent, men 2010 och 2011 nådde den bara upp i 83 respektive 84 procent. Det är de lägsta siffrorna som uppmäts sedan 1997 och längre tillbaka går inte Trafikverkets statistik. (SvD)

Regeringen sköt till 800 miljoner extra i våras. När första snön faller kommer vi att veta om de förvaltats väl eller ej.