Livet på landet

Landsbygd[1]Det står att läsa i DN att livet på landet är att föredra om man vill behålla sin mentala hälsa. För tio år sedan kom en stor undersökning som visade att barn födda i storstäder löper fördubblad risk att drabbas av schizofreni.


Kopplingarna mellan städer och psykisk ohälsa är oomtvistade, det som är tvistemålet är snarare vad i staden det är som orsakar den psykiska ohälsan. Det finns undersökningar som visat att både depressioner och ångesttillstånd är betydligt vanligare i städer än på landsbygden. Men varför? Det ger vetenskapen förstås inget svar på.

Att bo i en storstad ger helt klart negativa effekter på hjärnan.
Det här är viktigt kunskap, med tanke på att allt fler människor i världen flyttar in till städer. I dag bor halva jordens befolkning i städer. Om fyrtio år beräknas stadsborna utgöra sjuttio procent.

(Källa: DN)