Lära gamla hundar sitta

En studie gjordes i University of Hamburg, Tyskland, på hjärnan och dess massa. Den inkluderade 69 friska män och kvinnor mellan 50 och 67 år som fick lära sig jonglera. Ingen av försökspersonerna kunde jonglera innan studien. Målet var att de skulle kunna klara att ha tre bollar i luften under minst 60 sekunder.

Med hjälp av magnetröntgen studerades hjärnan både före under och efter att deltagarna lärt sig jonglera. De flesta nådde sina bästa resultat som jonglerare efter cirka tre månaders träning. Efter tre månader slutade man med all jonglering och forskarna väntade ytterligare tre månader för en tredje och sista kontroll med MRI. Vid denna tidpunkt hade deltagarna tappat mycket av vad de lärt sig och kunde inte längre jonglera lika bra.

Så vad visade studien då? Jo att visuella cortex växte till sig hos både yngre och äldre när de lär sig jonglera. Det är en del av hjärnan som är associerad till vår förmåga att hantera rörelse, lokalisering av objekt och kontroll av ögon och armar d.v.s. precis de förmågor som jonglering kräver. Tillväxten i grå massa man såg hos de som lärt sig jonglering visade sig dock försvinna när träningen slutade och efter tre månaders uppehåll hade de positiva neurologiska effekterna av jongleringen upphört.

Studien visar med all önskvärd tydlighet att det visst går att lära gamla hundar sitta. Det tar möjligen lite längre tid bara.