Fi bränner inte bara sitt förtroendekapital

Gudrun Schyman fortsätter att dumma sig. Denna gång genom att hävda att de ska elda upp 100 000 kronor. Sådan urbota dumhet borde vara kriminell, även om handlingen att förstöra pengar inte är det. Varför inte pengarna skänks till cancerfonden, hjärt-lungfonden eller någon annan nyttig organisation förtäljer inte historien.