I förkortningarnas underbara värld

Alla slänger sig med förkortningar, mer eller mindre. Men när man frågar vad förkortningen står för möts man oftare av ett nollställt ansiktsuttryck och mummel än ett klart och begripligt svar.

Allra vanligast är fenomenet förståss inom data och IT där varenda kotte vill låta påläst, men även inom andra områden finns det kryptiska förkortningar. Den insatte vet förståss att Gais, Visa och Ikea är förkortningar (eg. initialförkortning, rekursiv akronym och akronym) och kan säkert berätta vad de betyder. Betydligt färre har klart och koncist kunnat redogöra för vad RUT och ROT (skattereduktionerna) betyder. Nästan alla har däremot kunnat förklara fördelar, nackdelar och hur man går tillväga för att utnyttja avdragen men det var inte det som var själva frågan.