Snålt

I DN kan man läsa följande:

”I Stockholm vill länsstyrelsen bara investera fem procent av sina infrastrukturmedel på cykelvägar under perioden 2010—2021. Det är 17 kronor per år och invånare. Exempelvis Skåne satsar tre gånger så mycket per invånare på cykelvägar, trots att andelen cyklister i Stockholm är tre gånger så stor.”

Det låter ju onekligen lite sniket om man jämför med de 20 procent som de mer cykelvänliga länen är villiga att satsa.
– Vi vet inget trafikslag som ger så mycket samhällsnytta som cykling, enligt en försiktig kalkyl tre till fem gånger per satsad slant, säger Klas Elm, ordförande i Svensk cykling till DN. Plötsligt framstår Staden inte bara som snål, utan korkad och människofientlig.