Finanskrisen och spelbranschen

Nu börjar finanskrisen hinna ifatt spelbranschen också. Grin har tvingats i konkurs, och därmed splittras ett duktigt gäng. Spelbranschen kommer inte att förbli orörd av krisen länge till, undrens tid kan vara förbi nu även om krisen bedarrar inom kort. Vilka andra kommer att följa Grin in i den eviga natten och hur mycket blir kvar av det svenska spelundret innan vågorna lagt sig?