Heja Greenpeace

Det stod i DN idag att det gick lugnt till när Greenpeace dumpade granitblock i Kattegatt. Anledningen är att det ska bli svårare att bottentråla, näten fastnar i stenarna helt enkelt och förstörs. Hellre det än förstörd havsbotten, den sortens trålning är det värsta som finns eftersom det som inte fastnar i trålen slits i stycken. Kvar blir en undervattensöken.

Greenpeace gjorde något liknande med flera ton tunga granitblock som trålhinder i tyska farvatten vilket ledde till ett jäkla liv, men bara från de giriga. Jag hoppas Greenpeace fortsätter kampen för torsken och alla de andra rödlistade fiskarterna. Det finns alternativ att välja, hållbara och miljövänliga alternativ som inte utarmar våra hav. Låt inte snålheten bedra visheten.