Både rätt och fel

Kapaciteten i Stockholms tunnelbana är nära bristningsgränsen, skriver SvD. Med färre sittplatser i de nya tunnelbanevagnarna beräknas 13 procent fler resenärer rymmas i tågen under rusningstid, men syftet är också att på- och avstigningen ska gå snabbare, så att tågen bättre håller tidtabellen.

Men förutsätter inte det bland annat att folk slutar ställa sig mellan dörrarna för att polarna som är sent ute också ska komma med samma tåg? Det kommer i alla fall att innebära att alla väskor som nu upptar ett eget säte inte får något säte alls kanske. Grymma värld. Och vart ska de kladdiga skorna vila, de som tidigare vilade skönt på sätet mitt emot?

Tunnelbanan kommer inte att hålla tidtabellen för att av- och påstigning går fortare. Tågen börjar gå i tid när sabotörer slutar slå sönder vagnar och när vagnarna inte går sönder av hög ålder. Då slipper tåget efter, det som faktiskt kommer, försöka pressa in dubbelt så många som var meningen med påföljande kaos. Tågen har en bättre chans att komma i tid om det inte blir växelfel i Kungsängen titt som tätt, och tänk om SL en gång för alla vänjer sig vid att det blir vinter en gång om året? Ja då börjar vi snacka möjligheter.

De nya vagnarna är bra, inte för att de rymmer fler utan för att de är nya och det är viktigare än att de rymmer fler. Nya vagnar har en tendes att inte gå sönder lika ofta som gamla skorvar från kalla kriget, och där har vi de största tidsvinsterna skulle jag tro.