Kunskap är makt

I SvD kunde man läsa att Kina tänker censurera t ex Google. Anledningen är att Kina har inlett en landsomfattande kampanj mot Internetsidor som myndigheterna anklagar för att sprida porr. Sidorna skulle helt enkelt utgöra ett hot mot moralen. Det slår mig att de som vill ha tag i porr alltid kommer att hitta sätt att få tag på den, så censuren är ganska tandlös. Fast om man betänker att sidor som Google kan hjälpa det kinesiska folket att skaffa kunskap som påvisar att de lever under ett diktatoriskt styre, ja då blir censuren mer logisk. Snuskhumrarna kommer oaktat att fortsätta konsumera sin porr tämligen ostört och de som censuren egentligen var tänkt att stoppa får se sig om efter nya avenyer för att finna kunskap och information.