Nytt år, nya löften

Det nya året brukar inledas av att människor med mer eller mindre imponerande promillehalt lovar saker dyrt och heligt som de aldrig skulle kommit på tanken att lova annars. De vanliga löftena brukar vara att gå ner i vikt, börja motionera eller sluta röka. Det är inte ovanligt att den fylleglada entusiasten lovar alltihop på en och samma gång. Det är däremot väldigt ovanligt att löftena hålls. Är då nyårslöften egentligen något värda?

Det är ju löften, och som sådana värda att hålla. Men de avgavs för det mesta under förhållanden som man normalt inte skulle kräva att folk ska fatta vettiga beslut under. alltså nedvärderar vi omedvetet eller medvetet dessa löften.

Men om du nu är så ivrig att gå ner i vikt, sluta röka eller börja motionera vad är det som hindrar dig från att ge dig själv ett löfte den 27 mars eller den 13 juni? Är 31 december mer speciellt än 31 mars? Självfallet inte, men ett löfte du givit vilken annan dag som helst är svårare att bryta. Det ställer krav på att du ska lyckas.

Bryter man med ett nyårslöfte har man egentligen inte gjort något som inte alla gjort någon gång. Det är okej, det gör inget. Men lovar du att sluta röka en vanlig dag förväntar sig folk att du ska lyckas. Ett misslyckande blir ett tyngre slag för hedern, även om det bara är inför dig själv.