Där spriten går in går vettet verkligen ut

Det är amerikanska forskaren Carol Ann Paul vid Wellesley College och hennes kolleger som mätt 1800 friska män och kvinnors hjärnvolym, skriver DN. Försökspersonerna har också fått uppge hur mycket alkohol de dricker varje vecka. Forskarna fann ett tydligt samband mellan alkoholintag och storleken på hjärnan – de som drack hade mindre hjärna än nykteristerna och ju större alkoholkonsumtion desto mindre hjärnvolym.