Ledsamt

Svenska pappor står lågt i kurs när barnen är ledsna. Enligt en enkät i Kamratposten där 6 000 barn i 8-14-årsåldern ville 40,6 procent av barnen prata med mamma när de var ledsna. En fjärdedel vill prata med en kompis. En dryg tiondel vill prata med någon annan och en tiondel vill inte tala med någon alls. Först efter dessa alternativ kom valet att prata med pappa.  

Svenska pappor är föräldralediga i mindre utrsträckning än mammorna, jobbar oftare heltid och tar ut färre vård av sjukt barn-dagar. Det kan förklara den dystra placeringen. Tiden ensam med barnet i vardagen är viktig när barnets förtroende ska byggas upp, enligt barn- och förläldrapsykologen Malin Alfvén.

– Det räcker inte att vara föräldraledig några veckor på sommaren, när mamman också är med.

Både undersökningen och psykologen pekar på att barn inte kräver ständiga aktiviteter, utan mår bra av att bara vara med sina föräldrar.

– Jag tycker också att man ska fortsätta att lägga sina ungar på kvällen. Inte bara säga god natt, utan sitta ned en stund på sängkanten och prata om dagen, säger Malin Alfvén. (Aftonbladet)

Att bara 5,4 av barnen skulle vilja prata med pappa när de är ledsna är dystert. Kamratposten konstaterar att svenska fäder kanske är lite slöa också, det är smidigt att låta mamma ta det känslomässiga. Det där som kvinnor är bra på, som män är så dåliga på.

Någon som hört uttrycket ”man blir bra på det man övar sig på”? Det gäller även här.