Magifundering

Föreställ dig att du är inbjuden på en informell tillställning tillsammans med femtio andra personer där ingen av er känner någon annan. Personen som har samlat er är en person som hävdar att han är magiker. Inte en magiker som använder speglar och trick utan riktig magi. Däremot så kan han bara göra mindre trick. Inte krympa elefanter och sånt utan i storleksordningen som vanliga scentrick.
Magikern vill bevisa att det är äkta magi så han ber om ett trick som han ska utföra för att bevisa det. Vilket trick skulle övertyga dig och alla samlade om att det är äkta magi? Kom ihåg att om du tänker eller skriver ett tal på ett papper och han säger vilket det är så kan de andra tro att du är hans assistent. Samma sak om någon annan skriver ett tal, då kan du inte veta om den personen är hans assistent. Det kanske är så att alla är hans assistenter utom du, det vet du inte. Alla kanske tror att alla är hans assistenter utom just de själva.
Vilket trick skulle övertyga alla samlade personer om att det handlar om riktig magi?