Eget ansvar

Ibland händer det att jag blir fruktansvärt upprörd. Främst när folk försöker slingra sig ur sådant som är deras eget ansvar. Eller när staten försöker ta ansvar för sådant som individen själv borde ta ansvar för. Som alkoholen, till exempel.

Jag dricker inte alkohol själv, det hinner jag inte med men jag har full förståelse för dem som vill. En nubbe då och då gör ingen skada. Den breda majoriteten kan hantera alkoholen, vet om att den kan vara farlig och det är inga problem. Det finns de som inte klarar av det ansvaret, och dem borde vi hjälpa. Men det gör vi inte genom att bestraffa den breda massan som sköter sig.

”Vi skulle för folkhälsans och samhällets skull behöva motboken åter.”

Så säger Jan Myrdal på Expressens hemsida i en debattartikel, och jag kan inte för mitt liv begripa varför de envisas med att gräva upp den gamle kommunisten. Det är klart att han vill öka kontrollen över individen, istället för att låta folk ta ansvar för sina liv. Den breda majoriteten är måttlighetsdrickare i det här landet. Den främsta orsaken till dödsfall i det här landet är inte skrumplever, som karln påstår.

År 2006 avled 91 271 personer i Sverige, varav 47 039 kvinnor och 44 232 män. Över två tredjedelar (72 procent) av samtliga dödsfall var i åldern 75 år och däröver.

Den vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar (cirkulationsorganens sjukdomar). Ungefär 42 procent av både kvinnorna och männen har en sådan sjukdom som underliggande dödsorsak. Tumörer utgör den näst vanligaste dödsorsaken med 23 procent av dödsfallen bland kvinnorna och 27 procent bland männen. I år har lungcancer gått om bröstcancer som den vanligaste cancerformen bland dödsorsaker för kvinnor. (Källa: Socialstyrelsen)

Nej, staten kan och ska inte ta ansvar för människors privatliv. För ska vi börja reglera allt som folk skulle kunna skada sig av eller ta livet av sig med skulle det bli ganska ohållbart att skriva lagar. Det lustiga är att den kommunism som Myrdal hyllar så varmt lämnar efter sig ett sönderslaget Sovjet som dränkts i Vodkaångor och kvar finns bara maffian och en rejäl hop alkoholister. Det är verkligen ett ideal att hylla, hm?