Asså, ja’ ba’ fan asså

Ja, det kan faktiskt låta så när man lyssnar på en del unga idag. Samtidigt visar Ams i sin sedvanliga statistik att unga hör till de grupper i samhället som dras med högst arbetslöshet. Av en slump presenteras en studie i SR Värmland där ett antal företag fått svara på frågor. Enkätsvaren gällde bland annat arbetsgivarnas syn på utseende och kommer från totalt cirka tusen företag inom hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln och finans- och försäkringsbranschen. Svaren visar bland annat att ett vårdat språk hos de anställda är viktigare för arbetsgivarna än yttre skönhet.