Katastrofen i Burma

Dödstalet i Burma har stigit till 22 464 döda och 41 000 saknas efter helgens cyklon.

FN-förbundet i Sverige garanterar att ditt bidrag kommer att användas för att hjälpa katastrofens offer.
FN har redan personal på plats i Burma – och tillåts arbeta utan den burmesiska militärjuntans inblandning.
Ditt bidrag kommer främst att användas till mat, vattenrening, myggnät och matlagningsutrustning.
Du skickar ditt bidrag till FN-förbundets 90-konto: 90 00 79-5. Märk talongen ”Burma”.