Måndag, ta hand om varandra

Så har det blivit måndag, denna veckodag som fått namnet efter det eutruskiska utttrycket ”dagen för omhuldandet” vilket, när det senare kom till våra breddgrader, blev månardagen eftersom man skulle måna om varandra denna dag i veckan. Detta blev sedermera måndag. Att hävda att månen skulle ha något med saken att göra är bara hedniskt trams från personer som tycker det är en god idé att hänga getter i träd.