Snail-mail? Så bråttom har jag inte.

Snigeln på bilden har inget med snigeln i artikeln att göra.När e-mail gjorde sitt intåg fick ju den vanliga posten smeknamnet snailmail. Det har nu visat sig vara en felaktig benämning, och inte till postens fördel. I varje fall inte om man råkar bo i Polen. Tidningen Gazeta Wyborcza rapporterar närmligen att den 3 januari fick IT-knegaren Michal Szybalski ett brev som hade postats den 20 december som priority mail för att det skulle komma fram snabbt. Szybalski räknade ut att det hade tagit brevet 294 timmar att ta sig de 11.1 kilometrarna från avsändaren hem till honom. Det gav brevet en hastighet på 0.03775 km/tim. Sedan mätte han hur snabb en vanlig trädgårdssnigel och det visade sig att den hastar fram i hela 0.048 km/tim.

Med andra ord är uttrycket ”långsam som en snigel” inte riktigt rättvisande…