Söndag

Söndag: namn på veckodag. Namnet härstammar från vikingasvenskans ord söndra, dvs att ha sönder saker och ting, och därmed den naturliga dagen att komma efter lördag (se historien om lördag på annat plats i bloggen).

Föga känt faktum: Danmark och Grönland satt tidigare ihop, men efter en riktigt alkoholdränkt lyvedage råkade man slå sönder Danmark varvid det som idag heter Grönland flöt västerut tills det gick på grund och fastnade på sin nuvarande position. Namnet Grönland kommer för övrigt också från forndanskan och betyder grundland, det vill säga land som har gått på grund.